CRM Belediye Yönetim Sistemi (CBYS) | CRM Kurumsal - İş Çözümleri

Belediye yönetim oryantasyonu, belediye yönetimine yön verme ve kılavuz etme sistemidir.

Bu sistem sayesinde yönetim, belediyenin tüm faaliyetlerine hâkim olmaktadır. Belediye sınırları içerisindeki tüm bilgileri gerek saha çalışması ile gerekse elektronik ortamdan toplayıp istatistik raporlar oluşturarak yerel yönetimin daha iyi yapılmasını sağlamaktadır.

Sistemimizin içinde;

 1. Halk Yönetim Sistemi (HYS)
 2. Piyasa Araştırması (İşyerleri ve Ticari Durumu)
 3. Reel Nüfus (Doğru Veri)
 4. Kaçak Yapılaşma - Bina ve Ruhsat
 5. İstek Öneriler (Şikayet ve Talepler)
 6. İstatistik Raporlama (Veri Çekme ve Raporlama)
 7. Sosyal Doku Analizi (Memleket Durumları Seçmen Profili)
 8. Anket Çalışması (Anket Raporu Düzenlenmesi )
 9. Gelir Arttırıcı Sistem (Emlak/İlan Reklam/İşyeri Ruhsat)
 10. SMS Sistemi (Halka SMS Gönderme)
 11. Siyasi Araştırma (Mahalle Bazlı Seçim Sonuçları ve Sosyal Doku ile Karşılaştırma)