Kent Bilgi Sistemleri (KBS / GIS) | CRM Kurumsal - İş Çözümleri

Belediyelerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkân veren, ek gelir kaynağı olan ve vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir sistemdir. 
Kentlerin kaynaklarının olabildiğince iyi değerlendirilmesi ve yatırımlara aktarılabilmesi, kentte üretilecek hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini doğrudan etkileyecektir. Kaynakların doğru değerlendirilmesinde ve kent yönetiminde doğru ve güncel bilginin önemi çok büyüktür. 
Kent Bilgi Sistemi, belediyelere bu imkânı en üst seviyede sağlar. 

  1. Sahadan bilgi toplama, 
  2. Mevcut verilerin düzenlenmesi ve kullanılması, 
  3. Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması, 
  4. Uygun yazılım geliştirilmesi, 
  5. Kurulum, teknik destek, 
  6. Bakım ve güncelleştirme aşamalarından oluşur. 

Kent Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri içinde tutar. Belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar. 
Kent Bilgi Sistemi, belediyelerin gelirlerini arttırmalarına yardımcı olur. Bu artışı, vergi kaçağını ortadan kaldırarak, hızlı imar planı yaparak, arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza düşürerek sağlar. 
Kent Bilgi Sistemi'nin en önemli özelliklerinden biri de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani, vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden ve/veya telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilirler. Vatandaş belediyenin planladığı projelerle ilgili görüşlerini yönetimle paylaşabilir, anketlere katılabilir, öneri ve şikâyetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara iletebilirler. Kısaca, vatandaşların etkin biçimde yönetime katılabilmesi sağlanır. 
Sonuç olarak; bu olanaklar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir, belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttırır.